درباره ما

تیم کاری طراحی و اجرای شرکت فراراه پویان با هم اندیشی، همدلی و بکارگیری مهارت، نوآوری و خلاقیت به هدف رضایتمندی مشتریان راه اندازی شده است.
تلاشمان این است با کار گروهی خلاقانه، لذت طراحی و هنر خود را به اشتراک بگذاریم. ارتباطی صادقانه و صمیمیتی نو برقرار کنیم.
امید است در راستای اهدافمان لحظه لحظه در سایه حمایت خداوند باشیم.

اینجا پنداشت بر این است که همدلی و خلوص باعث رونق کسب و کار می شود. ما اینجا محیطی گرم و صمیمی تشکیل داده ایم که هر روز و هر لحظه فوران خلاقیت را در آن شاهد هستیم. اینجا ارتباط با مشتری فقط برای نفع اقتصادی نیست. ما می خواهیم علاوه بر این مهم، حس صداقت و عشق را در قلب ها جاری کنیم و با ایجاد حس اعتماد چنان صمیمیتی ارایه دهیم که قالب فروشنده و خریدار را به دوست و همراه تغییر دهیم.

فرا راه پویان همان سوسوی روشنی، در تاریکی های سلسله وار دنیاست. این مجموعه با هدف احیای خلاقیت ها، نوآوری ها و صداقت ها راه اندازی شده است. ما برآنیم تا طرحی نو در اندازیم و پوینده راهی باشیم که در آن با اتکاء به دنیای غنی درون، راهی در تکرارهای بیهوده بیرون، به روشنی باز کنیم. می خواهیم ناچار به انتخاب های دنیای تصویری بیرون نباشیم و نقب خلاقانه ای به دنیای قلب ها بزنیم.
امیدواریم و تلاشمان بر این است که فراتر از راه معمول، گام بزنیم و درخشش تازگی را در چشم ها و دل ها زنده کنیم.
زندگی خسته از توالی های بیکران صنعت و هیاهوی آشفته تکنولوژی، هوای تازه ای از جنس خلاقیت و رنگ و هنر می طلبد، ما برآنیم تا با روح هنرمندانه خود مولد این هوای تازه باشیم.

مشتریان ما

مدیردرباره ما